1-1-30 Omachi , Aoba-ku , Sendai City , Miyagi Pref. 980-0804 JAPAN

TEL : +81-22-264-2245